Решение № 127 от 25.11.2014 г. по гр. д. № 3190/2014 г.

Анотация

Въпрос
Може ли право на строеж върху имот частна държавна собственост да се придобие по давност от трето лице, с оглед нормата на чл. 86 ЗС и мораториума, наложен с пар. 1 ЗДЗС от 31.05.2006 г. до 31.12.2014 г.?
Отговор

До 1.06.1996 г. чл. 86 ЗС в редакцията му от ДВ бр.31 от 17.04.1990 г. изключва придобиването по давност на вещ, която е държавна или общинска собственост. С изменението на чл. 86 ЗС ДВ бр. 33 от 1996 г., в сила от 1.06.1996 г. давността е изключена като придобивен способ само за вещите, които са публична държавна или общинска собственост. Следователно за вещите частна държавна или общинска собственост, които са завладени преди влизане в сила на изменението на чл. 86 ЗС от ДВ бр. 33 от 1996 г., давностният срок започва да тече от 1.06.1996 г. Десетгодишния срок на недобросъвестното владение изтича на 31.05.2006 г. На тази дата обаче течението на давностния срок е спряно с пар. 1 ЗДЗС за срок от седем месеца, като с последващите изменения на правната норма спирането течението на давностния срок е продължено до 31.12.2014 г. Следователно вещно право върху имот частна държавна или общинска собственост не може да се придобие чрез десетгодишно давностно владение от трето лице, тъй като течението на давностния срок е започнало на 1.06.1996 г., но е спряно в последния ден от срока – 31.05.2006 г. с пар. 1 ЗДЗС за определен период от време, който към настоящия момент е удължен до 31.12.2014 г.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на седми октомври през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия К. М. гр.д. № 3190 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано и по касационна жалба на Държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството против решение № 141 от 13.12.2013 г., постановено по гр.д. № 269 по описа за 2013 г. на Апелативен съд-Б., с което е отменено решение № 222 от 14.06.2013 г. по гр.д. № 131/2013 г. на Окръжен съд-Бургас и вместо него е постановено друго за уважаване на предявения от [фирма], [населено място] против Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството установителен иск за собственост на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 07079.618.119 по кадастралната карта на [населено място], за изграждане на едноетажна постройка със застроена площ от 268 кв.м.

В касационната жалба са наведени доводи за неправилно приложение на материалния закон по отношение извода на съда, че вещно право частна държавна собственост е придобито от ответното дружество въз основа на давностно владение, както и че може да се придобие по давност право на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини