Решение № 125 от 09.02.2010 г. по гр. д. № 4938/2008 г.

За доказателствата, с които при условията на чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ е допустимо да се установява правото на собственост, респективно за доказателственото значение на представения документ.