Решение № 124 от 06.01.2017 г. по гр. д. № 2188 / 2016 г.

Анотация

Въпрос
Относно допустимостта на исковите производства по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС обуславяли се от проведено/ финализирано /със сила на пресъдено нещо, предходно производство по иск по чл. 108 ЗС между същите страни, за същия имот.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, 
ГЕРГАНА НИКОВА

При участието на секретаря Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 2188 /2016 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано по касационната жалба вх.Nо 6705/07.03.2016 година на [фирма] , представлявано от Управителя М. П. , заявена от адв. Б. Х.-АК В. срещу Решение Nо 117 от 02.02.2016 година по гр. възз.д.Nо 1465/2015 година на ОС-Варна , с което е обезсилено Решение No 107 от 04.03.2015 година по гр.д. No 16947/2010 год. на РС-Варна по иска на [фирма], М. Б. Б. и Г. Б. Б. по чл. 75 ЗС и делото е върнато на първата инстанция за да бъде разгледан иск по чл. 76 ЗС.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното въззивното решение е недопустимо, респ. неправилно, като постановено в нарушение на процесуалните правила и материалния закон, основание за отмяна по см. на чл. 281, т. 2 ГПК и чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационно обжалване е допуснато , в рамката на довод за евентуална недопустимост, по процесуално-правния въпрос : допустимостта на исковите производства по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС обуславяли се от проведено/ финализирано /със сила на пресъдено нещо, предходно производство по иск по чл. 108 ЗС между същите страни, за същия имот, в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, предвид необходимостта от еднаквото и точно прилагане на закона в аналогични хипотези .

Ответниците по касация : [фирма] , М. Б. и Г. Б. чрез процесуалния представител адв. П. В.- АК В. оспорват доводите, релевирани с касационната жалба както по допустимостта , така и по основателността и.Претендират разноски за касационното производство.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка наличие на въведените основания за отмяна и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното решение , въззивният съд е обезсили решението на първата инстанция по уважения иск по чл. 75 ЗС и след като приема , че е сезиран с иск от [фирма] за връщане държането на 87 бр.оранжерии и съоръжения към тях, изградени в ПИ No 367 в землището на [населено място], м.“У. м.“, като дружество чрез което собствениците –земеделски кооперации –съдружници в [фирма] осъществяват владението, което им е било отнето по насилствен начин , защита по чл. 76 ЗС е върнал делото за ново разглеждане.

По въпросите , обусловили допускане на касационното обжалване

Владелческата/ посесорна/ защита представлява уредени от правото средства за възстановяване на владението като фактическо отношение / състояние/. Хипотезите , при които може да се търси защита с исковете по чл. 75 ЗС и 76 ЗС са уредени от законодателя – да е налице нарушаване на това състояние, в т.ч. и отнемане на фактическата власт върху вещта като най-тежка форма на нарушение. Съотношението на владелческа защита и иск за защита на владение като елемент от защитата на правото на собственост , се отнасят помежду си като род към вид. Ето защо и допустимостта на исковите производства по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС се обуславя само от установените в закона обстоятелства. Проведено / финализирано /със сила на пресъдено нещо решение по иск по чл. 108 ЗС между същите страни и за същия имот и неговите последици за конкретно поисканата владелческата защита подлежи на анализ и преценка по съществото на спора само от г.т. на поведението на лицето –собственик и поведението на лицето несобственик в предметната рамка на твърденията и възраженията на страните за нарушеното владение.

При защита на владението със владелчески иск, избрана като форма на защита на владение като фактическо състояние, чия е собствеността и влязлото в сила решение , с което същата е установена със сила на пресъдено нещо, е без значение

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове