Решение № 121 от 11.03.2010 г. по гр. д. № 170/2009 г.

Относно кооператори на ГТПК”С” и по приложението разпоредбата на чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 ЗВСГЗГФ и разграничаването на двете хипотези за възстановяване правото на собственост на бившите член-кооператори или на техните наследници върху горите и земите от горския фонд, както и за предпоставките, които следва да са налице, при всяко едно от двете основания за възстановяване собствеността върху горите.