Решение № 116 от 23.03.2010 г. по гр. д. № 3287/2008 г.

Относно допустимите доказателствените средства, с които може да бъде установено правото на собственост върху г. до одържавяването им в производства по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ.