Решение № 108/16.05.2011 г. по гр. д. № 1814/2009

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация


Анотация

Въпрос
Следва ли съдът да допусне изслушване на експертиза, когато за изясняване на възникнали по делото въпроси са необходими специални знания? Да обсъди експертизата наред с всички доказателства по делото и да изложи мотиви защо възприема експертното заключение?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

Председател:
СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. №1814 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 337 от 26.03.2010 година е допуснато касационно обжалване на решение № 212 от 29.06.2009 година по гр.д. № 231/2009 година на Старозагорски окръжен съд, с което е уважен иск с правно основание чл. 237 ЗОВСРБ /отм./, предявен от Б. Д. М. от [населено място] против Министерство на отбраната, Поделение 22180, [населено място].

Касационно обжалване на решението е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по процесуалните въпроси: следва ли съдът да допусне изслушване на експертиза, когато за изясняване на възникнали по делото въпроси са необходими специални знания; да обсъди експертизата наред с всички доказателства по делото и да изложи мотиви защо възприема експертното заключение

Съгласно т. 10 от Тълкувателно решение № 1 от 4.01.2001 г. на ОСГК ВКС по т. гр. д. № 1/2000 г., съдът може както по молба на страните, така и по своя преценка да назначи експертиза, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси из областта на науките, изкуството, занаятите и др. са нужни специални знания, които съдът няма - чл. 195 ГПК, аналогичен на чл. 157 ГПК /отм./ Това се налага поради необходимост от съобразяване на определени правила на опита и положения на науката, отнасящи се до специални области на знанието, които имат отношение към обосноваността на решението. Вещото лице подпомага съдията, който сам би извършил тази дейност по доказването, ако притежаваше необходимите специални знания. Не само формулирането на задачата на експертизата, но и назначаването и може да бъде осъществено по преценка на съда и без да има искане от заинтересованата страна, на която обаче трябва да се възложат разноските за възнаграждение на вещото лице.

Заключението на вещото лице, като всяко доказателствено средство, трябва да бъде обсъдено наред с всички доказателства по делото. Съдът не е длъжен да възприеме заключението на вещото лице, дори и когато страната не е направила възражения срещу него - ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60266/23.12.2021 по дело №1136/2021
  Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №77/22.06.2020 по дело №684/2019
  Допустимо ли е съдът да прави извод въз основа на заключение на вещо лице, без да са налице данни за такъв извод в самото заключение?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60268/15.12.2021 по дело №1040/2021
  Как следва съдът да цени заключението на приетата по делото съдебна експертиза, с оглед изискванията на нормата на чл. 202 ГПК?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60250/09.12.2021 по дело №809/2021
  За задължението на съда да обсъди заключението на вещото лице заедно с останалите доказателства по делото, след което мотивирано да прецени обосноваността му с оглед доказателствената му сила при извеждане на извода за неговото кредитиране или некредитиране.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60241/06.12.2021 по дело №38/2021
  За задължението на въззивния съд, като инстанция по съществото на спора, да обсъди всички доводи и възражения на страните, да анализира всички доказателства по делото и да посочи на кои от тях дава вяра, кои не кредитира и защо и да постанови решението си след съвкупната им преценка.
 • Определение №60802/23.11.2021 по дело №1847/2021 5
  Определение №60802/23.11.2021 по дело №1847/2021
  Следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността и и независимо дали съдът възприема или не експертното заключение, следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №43/27.05.2021 по дело №200/2020
  Относно регламентираното в чл. 202 ГПК задължение на решаващия съд за цялостна оценка на заключението на вещото лице /в случая, автотехническата експертиза/ заедно с другите доказателства по делото, релевантни към механизма на произшествието.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 69 от 09.07.2015 г. по гр. д. № 1582/2014
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото, доводи и възражения на страните, както и да прецени доказателствата заедно и поотделно, по вътрешно убеждение.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №28/13.04.2021 по дело №248/2020
  За задължението на съда да обсъди съдебната експертиза в съвкупност с останалите доказателства по делото и да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за доказателствената ѝ стойност.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №163/03.02.2021 по дело №123/2020
  За задължението на въззивния съд да постанови акта си след преценка на всички ангажирани по делото доказателства, в т.ч. да обсъди и прецени заключението на вещите лица не изолирано, а с оглед на всички представени доказателства, доводи и възражения на страните, като на тази база обоснове крайните си изводи.
 • Определение за недопускане
  Определение №619/03.12.2020 по дело №110/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Определение №626/16.07.2020 по дело №123/2020 6
  Определение №626/16.07.2020 по дело №123/2020
  За задължението на въззивния съд да постанови акта си след преценка на всички ангажирани по делото доказателства, в т.ч. да обсъди и прецени заключението на вещите лица не изолирано, а с оглед на всички представени доказателства, доводи и възражения на страните, като на тази база обоснове крайните си изводи.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60171/20.12.2021 по дело №2334/2021
  За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари