Решение № 104 от 30.10.2015 г. по гр. д. № 2627/2015 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Отмяната на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК не се допуска, когато липсва някой от установените от закона елементи на посочения фактически състав: пълно обективно и субективно тъждество на гражданско-правните спорове и постановен противоречив правен резултат.
Анализът на двете решения сочи, че в диспозитива на съдебните решения, формиращ силата на пресъдено нещо по разглежданите правни спорове, няма правни изводи, касаещи идентитет на правното основание на двете решения, които да обусловят извод за противоречие. Обстоятелството, че с искът по чл. 76 ЗС е уважен, като ответника К. Р. е осъден да предаде владението на целия апартамент, не може да обуслови извод, че същата за посочения период от време на нарушение на владението ищцата може да получи обезщетение за вреди в пълния размер на обезщетението, следващо се за целия имот, след като от г.т. на притежаваните права на ползване, същата е препятствана само частично да ползва имота – а именно извън правата, които има ответникът като собственик на имота, тъй като със смъртта на бащата, запазеното от него право на ползване е прекратено.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите