Решение № 101 от 05.04.2011 г. по гр. д. № 829/2009 г.

Анотация

Въпрос
Относно формата на упълномощаването за сделка с недвижим имот, извършено в чужбина от чужд нотариус.
Отговор

Съгласно чл. 61 КМЧП формата на правните сделки се урежда от правото,което е приложимо към сделката. Достатъчно е обаче да бъдат спазени условията за форма, определени от правото на държавата по местоизвършването на сделката (locus regit formam actus). Овластителната сделка за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот в България може да бъде извършена в чужбина според изискванията за форма на българския закон. Формата обаче ще бъде спазена и ако са съобразени само изискванията за такова овластавяне в държавата, в която е извършена овластителната сделка.

Когато пълномощието за сключване на сделка, с която се учредяват, променят или прекратяват права върху имот, е дадено в чужбина след 01.03.2008 г., не е необходимо волеизявлението да бъде автентифицирано със саморъчен подпис и изписване на пълното име (според изискванията на чл. 589, ал. 2, изр. 2 ГПК), ако това не е обичайният начин за автентифициране на писмените изявления в тази държава. А когато българският закон изисква форма на нотариален акт за сделката, не е необходимо пълномощието да бъде с нотариално удостоверени подпис и съдържание, извършени едновременно (според изискванията на чл. 37 ЗЗД), ако е спазена изискваната в тази държава форма за овластявяне с такива правомощия.

Следва да се има предвид също, че макар и да е извършено в чужбина, удостоверяването на пълномощието от български консул трябва да е подчинено на изискванията на българския закон, т.е. автентифицирането на волеизявлението във всички случаи трябва да е със саморъчен подпис и изписване на пълното име (според изискванията на чл. 589, ал. 2, изр. 2 ГПК), а когато българският закон изисква форма на нотариален акт за сделката, пълномощието да е с нотариално удостоверени подпис и съдържание, извършени едновременно (според изискванията на чл. 37 ЗЗД).


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на шестнадесети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Марио Първанов, Борис Илиев

при участието на секретаря Р. П. като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 829 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решението на К. окръжен съд от 05.02.2009 г. по гр.д. № 713/2008, с което е потвърдено решението на К. районен съд от 15.10.2008 г. по гр.д. № 582/2008, с което е уважен предявеният иск за прогласяване недействителността на договор за продажба, извършен от ненадлежно упълномощен представител и е отменен нотариалния акт за сделката. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправния въпрос за формата на упълномощаването за сделка с недвижим имот, извършено в чужбина от чужд нотариус.

По повдигнатия правен въпрос Върховният касационен съд намира, че съгласно чл. 61 КМЧП формата на правните сделки се урежда от правото,което е приложимо към сделката. Достатъчно е обаче да бъдат ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №67/06.04.2020 по дело №2151/2019
    Касационното обжалване е допуснато при констатирана „очевидна неправилност“ на въззивното решение по смисъла на чл.280, ал.2, пр.3 ГПК, поради нарушаване принципа на законност в чл.5 ГПК при решаване на спора, във връзка с последиците при сключване на нотариална сделка и твърдения за порок на упълнощителната сделка в хипотезата на чл.42,…

Цитирани норми и термини