Решение № 100 от 24.03.2014 г. по гр. д. № 6207/2013 г.

Анотация

Въпрос
Следва ли да се приеме за прекратен договор, въз основа на предложение за неговото прекратяване, неприето от страна на другата страна и неподписано от нея, като с отправеното предложение се е целяло уреждане по друг начин на последиците от прекратяването на договора?
Отговор

При разликата в посочената в договора площ и действителната площ на имота, която би могла да се закупи от страна на купувача, за него е възникнало правото да се откаже от договора, на основание чл. 210, ал. 1 ЗЗД и да иска връщането на даденото капаро по предварителния договор. С исковата молба, ищецът е заявил липсата на интерес от закупуването на тази площ от целия имот, посочен в договора, като е направил искане за връщане на даденото по договора.

За купувачът по предварителния договор е възникнало правото да се откаже от договора, същия го е упражнил със заявеното изрично в исковата молба, като на основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД ответниците, продавачи по предварителния договор, му дължат връщане на даденото по договора капаро, в размер на 12 500 евро, като фактът на получаването на тази сума и основанието за това не се оспорва от страна на ответниците, заявено изрично с отговора на исковата молба и прието за безспорно от районен съд.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на десети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ:
Мими Фурнаджиева, Велислав Павков

при секретаря Цветанка Найденова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 6207 по описа за 2013 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на А. П. П. против решение № 1640/18.07.2013 г., постановено по гр.д.№ 1301/2013 г. от състав на Окръжен съд – Варна.
С писмен отговор, ответниците оспорват касационната жалба като в открито съдебно заседание .
Касационното обжалване е допуснато от състава на ВКС, като правен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е, следва ли да се приеме за прекратен договор, въз основа на предложение за неговото прекратяване, неприето от страна на другата страна и неподписано от нея, като с отправеното предлоожение се е целяло уреждане по друг начин на последиците от прекратяването на договора.
По отговора на правния въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване, съдът приема следното:
Извън случаите на неизпълнение на двустранен договор, като основание за прекратяване на договорните отношения, договорът може да бъде развален по взаимно съгласие между страните. Взаимното съгласие за прекратяване на договорни отношение предполага наличието на съвпадащи насрещни волеизявления, насочени към прекратяването на облигационната връзка, като с волеизявленията на страните могат да се договарят нови и преуреждат старите правоотношения във връзка с договора, чието прекратяване се цели. Тогава, когато една от страните е отправила предложение до другата страна за прекратяване на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини