Решение № 100 от 23.02.2012 г. по гр. д. № 667/2011 г.

Анотация

Въпрос
Дали при установено владение с намерение да се придобие собствеността върху имота следва да се приложи нормата на чл. 79, ал. 1 ЗС?
Опровергано ли е удостовереното в нотариален акт, съставен по реда на обстоятелствената проверка, след като разпитаните по делото свидетелите установяват същите факти, въз основа на които е съставен и акта?
Отговор

Презумпцията, че осъществявалия владението на имота е влядал за себе си не е оборена от събраните по делото доказателства. При тези данни ищцата не установява да е съсобственик на имота на основание наследствено правоприемство, поради което искът за делба е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 21 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ЦЕНЕВА, ЛИЛИЯ РИКЕВСКА

при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Ж. Силдарева гражданско дело N 667/2011 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. М. Г., Т. Б. Т., М. Б. Г. и В. Б. Г. срещу решение № 160 от 30.03.2011 г. по гр. д. № 76/2011 г. на окръжен съд [населено място], с което е отменено решението по гр. д. № 1655/2009 г. на РС Враца и вместо него е постановено друго, с което е допуснато извършване на делба между касаторите и П. Т. К. на съсобствения им поземлен имот с идентиф. 12259.1006.1 по кадастралната карта на [населено място], кв. Б. и построената в него двуетажна жилищна сграда на площ от 76 кв. м. с идентиф. 12259.1006.1.1 и сграда застроена на площ от 16 кв. м. с идентиф. 12259.1006.1.2 при права Ѕ за П. К. и по 1/8 ид. ч. за останалите съделители.

С определение от 24.22.2011 г., постановено по делото на основание чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на въззивното решение по разрешения с него въпрос дали в резултат на осъществяваното от общия на ответниците по иска наследодател Б. Т. владение върху имота, включващ терен и сгради - гараж и жилищен етаж, е придобил правото на собственост върху целия имот и оборена ли е презумпцията по чл. 69 ЗС.

Касационните доводи са за необоснованост на правните изводи, поради несъответствието им на установените факти по делото и неправилно прилагане на закона.

Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания и за да се произнесе взе предвид следното:

Срещу касаторите, като наследници на Б. Т., е предявен от П. Т. К. иск за делба на поземлен имот с идентиф. 12259.1006.1 по кадастралната карта на [населено място], кв. Б. и построената в него двуетажна жилищна сграда на площ от 76 кв. м. с идентиф. 12259.1006.1.1 и сграда застроена на площ от 16 кв. м. с идентиф. 12259.1006.1.2. Ищцата П. К. е поддържала, че имотът е бил собствен на общия на страните ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини