Решение № 100 от 05.04.2011 г. по гр. д. № 701/2009 г.

Анотация

Въпрос
Има ли правомощието съвета на директорите да вземе решение за закриването на структурно звено на болницата?
Има ли на задължение за извършване на подбор при закриване на цяло структурно звено?
Отговор

Съветът на директорите на акционерното дружество управлява и представлява дружество, освен ако уставът предвижда друго. Когато съветът на директорите вземе решение, което не е изрично отнесено в компетентността на друг орган на дружеството, то не се нуждае от потвърждение, най-малко това може да направи изпълнителният директор, комуто е възложено изпълнението на решението.

Работодателят е длъжен да извърши подбор при закриването на отделно структурно звено, ако в оставащите структурни звена на предприятието (в същото населено място) съществуват длъжности за същите или несъществено отличаващи се трудови функции. Работодателят може да извърши подбор вън тези случаи, като уволни работници, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на шестнадесети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Марио Първанов, Борис Илиев

при участието на секретаря Р. П. като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 701 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решението на Благоевградския окръжен съд от 05.02.2009 г. по гр.д. № 1223/2008, с което е отменено решението на Благоевградския районен съд от 20.10.2008 г. по гр.д. № 1147/2008 г., като са уважени предявените искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ Обжалването е допуснато поради противоречивото разрешаване на материалноправните въпроси за правомощието на съвета на директорите да вземе решение за закриването на структурно звено на болницата и липсата на задължение за извършване на подбор при закриване на цяло структурно звено.

По първия правен въпрос Върховният касационен съд намира, че съветът на директорите на акционерното дружество управлява и представлява дружество, освен ако уставът предвижда друго. Когато съветът на директорите вземе решение, което не е изрично отнесено в компетентността на друг орган на дружеството, то не се нуждае от потвърждение, най-малко това може да направи изпълнителният директор, комуто е възложено изпълнението на решението.

По втория правен въпрос Върховният касационен съд намира, че работодателят е длъжен да извърши подбор при закриването на отделно структурно звено, ако в оставащите структурни звена на предприятието (в същото населено място) съществуват длъжности за същите или несъществено отличаващи се трудови функции. Работодателят може да извърши подбор вън тези случаи, като уволни работници, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 290, ал. 2 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини