Решение № 98 от 27.04.2017 г. по гр. д. № 60379/2016 г.

Анотация

Въпрос
Какви са последиците от прехвърлянето на публичен склад за зърно, без предварително разрешение на Националната служба по зърното в нарушение на чл. 10, ал. 3 ЗСТЗ?
Съставлява ли противоречие на закона по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД нарушаването на императивни правни норми и по-специално нарушението на чл. 10, ал. 3 ЗСТЗ?
Отговор

Прехвърлянето на публичен склад за зърно, без предварително разрешение на Националната служба по зърното в нарушение на чл. 10, ал. 3 ЗСТЗ не води до нищожност на сделката поради противоречие на закона по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Такава сделка е недействителна по отношение на влогодателите и държателите на складови записи с права, възникнали преди разпоредителната сделка. Само те могат да се позоват на недйствителността. Прехвърлителят и приобретателят по сделката са валидно обвързани от нея, в техните отношения сделката е проявила и вещнопрехвърлителния си ефект.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на пети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Борис Илиев, Димитър Димитров

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 60379 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение № 72/23.03.2016 на Варненския апелативен съд по т. д. № 731/2015, с което е потвърдено решение № 99/27.05.2015 на Добричкия окръжен съд по т.д. № 181/2014, с което са отхвърлени предявените искове за прогласяване нищожността на договорна ипотека на основание чл. 170 ЗЗД и чл. 167, ал. 3 ЗЗД. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправните въпроси: какви са последиците от прехвърлянето на публичен склад за зърно, без предварително разрешение на Националната служба по зърното в нарушение на чл. 10, ал. 3 ЗСТЗ; съставлява ли противоречие на закона по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД нарушаването на императивни правни норми и по-специално нарушението на чл. 10, ал. 3 ЗСТЗ.

По поставените правни въпроси Върховният касационен съд намира, че при сключването на сделка не всяко нарушение на императивна разпоредба на закона е основание за нищожност поради противоречие на закона. Договорът има свои основание (причина, кауза), съдържание (на престациите, когато договорът е престационен) и предмет. Порокът противоречие на закона е налице, когато основанието (причината, каузата) на договора противоречи на закона и когато неговият предмет е забранен от закона (правно невъзможният предмет е различен порок на договора, който води до друг вид нищожност).

Противоречието на закона е най-тежкият порок на договора – толкова тежък, че чл. 366 ЗЗД изключва възможността страните да се спогодят върху непозволения договор, дори когато те признават неговата нищожност, а според чл. 34, ал. 3 ЗЗД (отм. ДВ, бр. 12/1993) даденото по такъв договор не подлежеше на връщане, а на отнемане в полза на държавата. Нарушаването на императивна разпоредба на закона във връзка ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №349/22.05.2020 по дело №1623/2019 3
    Определение №349/22.05.2020 по дело №1623/2019
    Какво се означава с понятието „Публичен склад за зърно“ по смисъла на ЗСТЗ /отм./ - юридическо лице с предмет на дейност съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи или определена складова вместимост, вписана в лицензията на публичния склад? Попада ли ипотека, учредена върху недвижим имот за обезпечаване на…

Цитирани норми и термини