Решение № 93 от 29.06.2017 г. по гр. д. № 60355/2016 г.

Анотация

Въпрос
За приложението на чл. 52 ЗЗД и чл. 51, ал. 2 ЗЗД, с оглед на това че принципът на справедливостта включва в най-пълна степен обезщетяване на вредите на увреденото лице от вредоносното действие, както и с оглед на това, че намаляването на дължимото обезщетение за вреди от деликт на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД предполага доказани по безспорен начин конкретни действия, с които увреденият обективно е способствал за вредоносния резултат, като е създал условия или е улеснил неговото настъпване.
Отговор

преценката дали извършените от пострадалия действия, респ. неговото бездействие обективно способстват за настъпването на вредоносния резултат, следва да се извършва винаги конкретно, с оглед установената по делото фактическа обстановка, при която е настъпило увреждането. Неспазването на установени в нормативен акт правила за извършването на определено действие, респ. за въздържане от действие, не следва изначално да бъде квалифицирано като създаване на условия за настъпване на определен вредоносен резултат, респ. за улесняване на неговото настъпване, освен в случаите, при които неспазването на тези правила само по себе си е причинило увреждането. При спазването на тези критерии следва да бъде извършена преценката за наличие на съпричиняване.

При определяне размера на обезщетението за причинени неимуществени вреди пък следва да бъдат взети предвид указанията по приложението на материалния закон, дадени в т.11 на ППВС №4/23.12.1968г., според които принципът на справедливостта включва в най-пълна степен обезщетяване на вредите на увреденото лице от вредоносното действие, като се вземат под внимание всички обективни обстоятелства, които обуславят тези вреди – характерът на телесното увреждане, начинът на извършването му, обстоятелствата, при които е извършено, допълнително влошаване на състоянието на здравето, причинените морални страдания, осакатявания, загрозявания и пр.


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на осми юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светлана Калинова

ЧЛЕНОВЕ:
Гълъбина Генчева, Геника Михайлова

при участието на секретаря Емилия Петрова и в присъствието на прокурора, като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 60355 от 2016 година по описа на Първо ТО на ВКС, разпределено на Първо ГО на ВКС в изпълнение на заповед №839/2016г. на председателя на ВКС, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Р. А. Д. от [населено място], [община] срещу въззивното решение на Софийския апелативен съд, постановено на 18.05.2016г. по в.гр.д.№1407/2016г., в частта, с която след отмяна на решението на първоинстанционния съд са отхвърлени предявените от Р. А. Д. против ЗД [фирма] искове по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за разликата над 120 000лв. до 200 000лв. обезщетение за неимуществени вреди като неоснователни.

Касационен въпрос

С определение №158/17.03.2017г., постановено по настоящето дело, касационното обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по приложението на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини