Решение № 92 от 09.07.2015 г. по гр. д. № 7177 / 2014 г.

Относно довода за наличие на осиновително правоотношение, прекратило правоотношенията по произход между ищцата и рождената й майка, е обуславящо изхода на заявения за разрешаване спор.