Решение № 90 от 31.03.2014 г. по гр. д. № 6629/2013 г.

За задължението на въззивния съд да се произнесе по предявения иск в рамките на изложените от ищеца правопораждащи фактически твърдения и направеното искане и за последиците от неизпълнението на това задължение.