Решение № 90 от 08.07.2009 г. по гр. д. № 3/2009 г.

За действието и зачитането на силата на присъдено нещо на влязло в сила решение между същите страни по иск по чл. 232 ЗЗД от съществуваща между тях облигационна връзка по договор за наем, последиците от прекратяването на който са предмет на разглеждане по настоящото дело.