Решение № 87 от 26.03.2010 г. по гр. д. № 171/2009 г.

Относно противоречиво решаван от съдилищата въпрос за доказателствената сила на представеното писмено доказателство – декларация.