Решение № 86 от 09.02.2010 г. по гр. д. № 2404/2008 г.

  Анотация

  Въпрос
  Относно момента на прекратяване на трудовото правоотношение не противоречи на представените решения, поради което не е налице хипотезата на противоречива практика.


  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на втори февруари две хиляди и десета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СТОИЛ СОТИРОВ

  ЧЛЕНОВЕ:
  БОЙКА ТАШЕВА, МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  при секретаря БОРИСЛАВА ЛАЗАРОВА и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ гр.дело № 2404/2008 година по описа на бившето I г.о.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С определение №385/23.9.2008 г. по настоящото дело е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Касационно обжалване на въззивно решение №38/27.02.2008 г. по гр.д. №1055/2007 г. по описа на Великотърновския окръжен съд в частта му по исковете с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, по касационна жалба от "НЕК" АД - П. "Я" - София.

  Допуснато е касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която е оставено в сила решението на първоинстанционния съд в частта, с която са уважени исковете с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ по отношение на ответника по исковата молба и касационен жалбоподател в настоящото производство - П. "Я" при "НЕК" АД - София.

  Касационното обжалване е допуснато поради противоречива практика на ВКС по процесуалноправни въпроси, изразяващи се според касационния жалбоподател в това, че въззивната инстанция е дала ход и решила спора, без преди това да бъдат валидирани действията, извършени в първата инстанция без участие на страни по делото, както и че съдът е допуснал изменение на иска чрез прибавяне във въззивното производство. Обжалването е допуснато и по материалноправни въпроси за наличието на предпоставки за законосъобразност на уволнението поради съкращаване в щата, както и от кой момент трудовото правоотношение се прекратява.

  В обжалваното решение Великотърновският окръжен съд е приел, че работодател на ищеца е ответникът по исковата молба - П. "Я" при "НЕК" АД - София, тъй като с него е сключен и прекратен трудовият договор. Прието е, че уволнението на процесното основание е извършено преждевременно, тъй като издадената от работодателя заповед за съкращаване в щата съвпада с издаването на заповедта за уволнение.

  С решение №961/28.11.1991 г. по гр.д. №789/1991 г. на ВКС, III г.о., е прието, че прекратяването на трудовия договор се извършва най-рано в деня на връчването на заповедта или отправяне на предизвестието на работника, но не и по-ранна дата.

  С решение №1291/01.02.1995 г. по гр.д. №1010/1994 г. на ВКС, III г.о., че уволнението е законосъобразно, когато основанието за прекратяване на трудовия договор е налице към момента на връчване на заповедта за уволнение.

  Останалите представени по делото решения са неотносими към въпроса за момента на прекратяване на трудовия договор с оглед наличието на основанието за уволнение.

  Върховният касационен съд, състав на IV г.о., намира, че приетото в обжалваното решение относно момента на прекратяване на трудовото правоотношение не противоречи на представените решения, поради което не е налице хипотезата на противоречива практика по поставения въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК. Нещо повече, разглеждания от окръжния съд въпрос се отнася до момента на издаване на заповедта за уволнение, а не за момента на връчване на последната на работника или служителя, който е предмет на обсъждане в представените решения.

  Не е налице и изложеното по процесуалноправните въпроси с оглед цитираните т. 9 и т. 17 от ТР №1/04.01.2001 г. по гр.д. №1/2000 г. на ОСГК на ВКС. Не е налице конституиране на нови страни във въззивното производство, нито е допуснато изменение на иска. Не е налице хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

  По въпроса за точното приложение на закона относно законосъобразността на уволнението поради съкращаване на щата с оглед момента на прекратяване на трудовото правоотношение.

  Съгласно разпоредбата на чл. 335, ал. 2 КТ Т. договор се прекратява:

  1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;

  2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието;

  3. при прекратяване без предизвестие

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове