Решение № 85 от 06.07.2016 г. по гр. д. № 796 / 2016 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация


Анотация

Въпрос
Относно допустимостта на иска за констатиране грешка или непълнота в КК и КР / респ. КП/ на населеното място за недвижим имот по чл. 53 ал.2 ЗКИР/ редакция до изм. с ДВ. бр.49/14 година/ и наличието на правен интерес за ищците , при одобрен, влязъл в сила ПУП-РП и наличен титул за собственост на ищците/ съдебно решение/ за недвижим имот , заличен от КП в резултат на административни процедури , предвид както на представеното решение на ОС-Сливен, с което се приема , че именно на база на поправката на КП ще се проведе и административната процедура по поправка и съответните административни документи, така и поради необходимостта за еднаквото и точно прилагане на закона в аналогични хипотези.
Отговор
Достъпно за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите