Решение № 85 от 14.07.2011 г. по гр. д. № 635/2010 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация


Анотация

Въпрос
Относно зачитане формалната доказателствена сила на официален свидетелстващ и диспозитивен документ- удостоверение за граждански брак от 18.05.1994 година и съответно заверен от [община] на Акт за женитба Nо 436 от 2.11.1930 година , със вписана Резолюция Nо 30от 05.12.1944 година в графа „забележки”, който изисква произнасяне предвид на оскъдната практика / р.1298/56 г. по гр. Nо 4439/56 г. на ВС/ , обосновава необходимостта от произнасяне на ВКС с оглед създаване практика за еднаквото и точно прилагане на закона по приложение чл. 143 ГПК / отм., касаещо документи, издадени по реда на отменения ЗЛ от 1907 година и за развитие на правото. Относно зачитане вещно -правни последици до размер на ¼ идеална част за процесния недвижим имот въз основа наличието на частен договор от 1946 година и записка за вписване на основание чл. 1 ЗУПКНИЧД, доколкото не е установен факта на упражняване на фактическа власт на имота към момента на вписването , за необходимостта от установяването на този факт и в тежест на коя от страните е доказването им, след като е възприет довода на защитата за необходимостта от произнасяне на ВКС с оглед на еднаквото и точно прилагане на закона от 1947 година, при липсата на съдебна практика в тази насока.
Отговор
Достъпно за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите