Решение № 81 от 10.02.2010 г. по гр. д. № 3445/2008 г.

Какво е точното правно основание на претенцията от страна на наемател за заплащане стойността на подобренията в имот, който се ползува от него по силата на наемен договор?