Решение № 71 от 31.03.2010 г. по гр.д. № 699/2009 г.

За приложението на чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ.