Решение № 71 от 02.02.2009 г. по гр.д. № 138/2009 г.

За правната квалификация на предявения иск и за правомощията на въззивния съд, когато първоинстанционният съд е дал неправилна правна квалификация на спорното материално право.