Решение № 69 от 04.03.2010 г. по гр. д. № 159/2009 г.

Относно направеното възражение за прихващане със стойността на направените подобрения от страна собственик срещу отстранилия го носител на правото на ползване.