Решение № 68 от 02.08.2013 г. по гр. д. № 603/2012 г.

  Анотация

  Въпрос
  Явно и несъмнително ли е владението, което се изразява в извършване на административни действия по промяна на статута на имота, издаване на скица или виза за проектиране, без тези действия да са противопоставени на действителните собственици и допустимо ли е присъединяване на владение , което не е явно и открито?


  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на тринадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  при участието на секретаря Виолета Петрова, като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело N 603/2012 г. по описа на първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

  Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

  С. П. Ч., С. С. Ч. и А. П. Ч. чрез пълномощника си адв. Н.П. са обжалвали въззивното решение на Варненския окръжен съд от 03.05.2012г. по гр.д.№ 2440/2011г., с което е уважен предявения срещу тях установителен иск за собственост.

  В жалбата са изложени доводи за неправилност на въззивното решение поради необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК.

  Касационната жалба е приета за допустима с определението по чл. 288 ГПК и касационното обжалване е допуснато по правния въпрос: явно и несъмнително ли е владението, което се изразява в извършване на административни действия по промяна на статута на имота, издаване на скица или виза за проектиране, без тези действия да са противопоставени на действителните собственици и допустимо ли е присъединяване на владение , което не е явно и открито.

  Ответникът [фирма] [населено място] изразява становище, че касационната жалба е неоснователна и моли решението да бъде потвърдено.

  С обжалваното решение Варненският окръжен съд е отменил по жалбата на [фирма] [населено място] решението на Варненския районен съд №3413 от 25.07.2011г. по гр.д.№2841/10г. по описа на В., ХХХIV състав, в частта с която е отхвърлен предявеният от [фирма], [населено място] против С. П. Ч., С. С. Ч. и А. П. Ч. иск за приемане за установено на основание чл. 124, ал. 1 ГПК по отношение на ответниците, че ищецът е собственик на недвижим имот, представляващ реална част с площ от 594 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №.... по Кадастралната карта на [населено място] понастоящем представляващ реална част с площ от 594 кв.м. от Поземлен имот №... обозначена с червен щрих на изготвената от вещото лице скица на л.91 от първоинстанционното производство и е уважил иска на основание придобивна давност от ищеца, с владение, осъществено от него от 2007г. до датата на подаване на исковата молба - 23.02.2010г., с присъединяване владението, осъществявано от неговите праводатели. Съдът е отменил на основание чл. 537, ал. 2 ГПК констативен нотариален акт № ..., том I, рег.№..., дело №135 от 2009г. на нотариус С. К., рег. под №446 в НК, в частта , с която С. П. Ч., С. С. Ч. и А. П. Ч. са признати ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в


  Цитирани норми и термини