Решение № 68 от 19.03.2010 г. по гр. д. № 40/2009 г.

Относно наличие на частична трансформация на лични средства на съпруга, представляваща дарение от майка му при придобиването на имота на името на двамата съпрузи.