Решение № 60 от 17.03.2014 г. по гр. д. № 4474/2013 г.

Може ли въззивният съд да откаже събирането на доказателства за нововъзникнали обстоятелства относно здравословното състояние на страната?