Решение № 59 от 22.04.2010 г. по гр. д. № 387/2009 г.

Допустими ли са искове с правно основание чл. 55 ЗЗД и чл. 59 ЗЗД между съпрузи или бивши съпрузи тогава, когато чрез тях се цели икономическо изравняване за придобитото по време на брака им имущество, щом за това има и друг път за защита?