Решение № 57 от 13.02.2014 г. по гр. д. № 5905/2013 г.

За възможността от посочване и представяне на нови доказателства и след изтичане на срока за отговор на исковата молба, включително във въззивното производство.