Решение № 57 от 26.03.2013 г. по гр. д. № 907/2012 г.

Анотация

Въпрос
Относно допустимостта да се разгледа и уважи иска по чл. 109 ЗС без да се изследват онези действия на нарушителите , с който се препятства упражняване правото на собственост на общите части от собственика- ищец и необходимостта за еднаквото и точно прилагане нормите на закона предвид на многобройната съдебна практика.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на четвърти март две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 907 /2012 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290-293 ГПК.

А. И. А. и В. К. А. и двамата от [населено място] , чрез адв. Т. М. - АК П. обжалват и искат да се отмени въззивно Решение Nо 1039 от 13.06.2012 година по гр. възз. д. Nо 958/2012 год. на ОС-Пловдив. Поддържа се , че обжалваното решение е постановено в нарушение на съществени процесуални правила при преценка доказателствата по делото и материалния закон , че е необосновано поради разминаване на твърдения по исковата молба и констатации за установени факти от съда , основание за отмяна по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК поради противоречиво разрешаване на въпроса за допустимостта да се разгледа и уважи иска по чл. 109 ЗС без да се изследват онези действия на нарушителите , с който се препятства упражняване правото на собственост на общите части от собственика- ищец и необходимостта за еднаквото и точно прилагане нормите на закона предвид на многобройната съдебна практика : ТР 31/84 г. на ОСГК на ВС, Решение Nо 1506 /93 год. гр.д. Nо 1364/ 1992 г. на ВКС- IV отд.; Решение Nо 411/99 год. по гр.д. Nо 2190/ 98 година на ВКС- Vотд.; Решение Nо 1344/09 год. по гр.д. Nо 5868/2007 година на ВКС-II отд.; Решение Nо 316/2005 год. по гр.д. Nо 2746/2003 год. на ВКС- IV отд. , Решение Nо 51 /09 година по гр.д. Nо 4544/2007 година на ВКС- III отд., Решение Nо 942/08 год. по гр.д. Nо 3426/2007 година ВКС - I отд. и Решение Nо 1319/99 год. по гр.д. Nо 501/2008 г. на ВКС-IV отд.

В срока по чл. 287 ГПК , с писмен отговор срещу касационна жалба от ответната страна- Н. М. Н. чрез адв.В. Г. оспорват основателността на доводите по касационната жалба , поддържа , че обжалваното решение правилно и следва да бъде потвърдено.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията си по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С посоченото решение, окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл. е отменил Решение Nо 87 от 09.01.2012 година по гр.д. Nо 6947 / 2011 година на РС-Пловдив и е постановено ново, с което А. А. и В. А., като собственици на обект- жилище в сградата на [улица]Nо 37 и съответните идеални части от общите части на сградата в [населено място] са осъдени на основание чл. 109 ЗС да възстановят стоманобетонен трегер над вратата на таванско помещение Nо 3 в сградата на [улица]Nо 37 [населено място], както и да заплатят на Н. М. сумата 220 лв., разноски за двете инстанции.

За да уважи иска по чл. 109 ЗС , въззивният съд приема , че ответниците А. и В. А. , като собственици на жилище и други спомагателни обекти в сграда - таванско помещение , гаражи и съответно общи части от сградата, при извършено преустройство на таванското помещение - премахване на стоманобетонен трегер над врата на таванско помещение No 3 , без строително разрешение, са застрашили устойчивостта на сградата при евентуален земетръс, като чрез тези действия са нарушили правото на собственост на Н. Н., собственик на апартамент, таван, гараж и общи части на сградата в [населено място], [улица]Nо 37.

По изведените правни въпроси, обусловили допускане на касационното обжалване и на основание чл. 291 ГПК , настоящият състав приема , че за да бъде уважен иска по чл. 109 ЗС /actio negatoria/, с който съдът дава търсената защита за нарушеното право на собственост от всяко неоснователно действие , което пречи на собственика да упражнява правото си в пълен обем, собственикът следва да установи кое е действието ,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове