Решение № 53 от 21.02.2012 г. по гр. д. № 546/2011 г.

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Анотация

  Въпрос
  Съгласно чл. 250, ал. 1 ГПК страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане, като това е всяко искане, отправено от страната до съда за защита на субективни права. За да бъде реализирано това процесуално право, следва да е налице пропуск от страна на решаващия съд да се произнесе по част от спорния предмет. Липсата на удовлетворителен за страна резултат по конкретни доводи не съставлява пропуск и непроизнасяне по част от спорния предмет, тъй като чрез искането за допълване на съдебното решение не могат да се допълват мотивите на съдебния акт. Произнасянето на допълнително решение по чл. 250, ал. 1 ГПК не може да доведе до промяна на постановеното решение, а само до добавяне на ново, допълващо решение. В конкретния случай съдът по същество е постановил още веднъж диспозитив по искания, по които вече е налице произнасяне в диспозитива на основното решение. Ето защо с постановеното допълнително решение е налице недопустимо повторно произнасяне на съда по едни и същи искания.

  Достъпно за логнати потребители и абонати

  За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

  или

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите