Решение № 51 от 13.03.2015 г. по гр. д. № 3930/2014 г.

Дали организациите и лицата по чл. 4 ЗДФИ, т. 1-3 са длъжни да инициират заповедни производства по реда на чл. 417 ГПК и сл., или това е само тяхно право?