Решение № 50 от 06.03.2015 г. по гр. д. № 3359/2014 г.

За задължението на въззивния съд служебно да определи вярната правна квалификация на предявения иск въз основа на фактите и обстоятелствата, посочени в основанието на исковата молба, както и съдържанието на спорното право, посочено в нейния петитум.