Решение № 48 от 16.03.2015 г. по гр. д. № 6047/2014 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно предмета на иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР в първоначалната му редакция до изменението /ДВ бр. 49/13.06.2014г. в сила от 28.11.2014г./ и за възможността този иск да се предяви като отрицателен установителен иск.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 17 февруари две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никоваи в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 6047 /2014 година

Производството е по чл. 290 ГПК

С определение № 9 от 08.01.2015г.. по касационна жалба на Г. П. П. и А. Ж. П. е допуснато касационно обжалване на решение № 340/11.07.2014г. по гр.д.№ 107/2014г. на Хасковски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 355/19.11.2013 год., постановено по гр.д.№ 27/2013 год.на РС - Димитровград. С последното е признато за установено по отношение на касаторите, че в кадастралния план на [населено място], одобрен със заповед № 3408/18.10.1966 г., е допусната грешка в частта на заснемането на северната граница на имот пл. № 1567 с имот 1566, двата в кв.32, като следва да се измени тази граница по линията между т.А и т.С, съгласно скиците към заключението на вещото лице, както и че е допусната грешка в кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-38/05.07.2006 г., изм. със заповед № КД -14-26-217/31.05.2012 г., в частта за заснемане на северната граница на поземлен имот с идентификатор 21052.1017.314 с имот с идентификатор 21052.1017.504 и тази граница минава по линията между т.А и т.С на изготвената от вещото лице скица на КК на [населено място] от 2006 г. - синята линия, които да се считат неразделна част от решението, и че ответниците не са собственици на частта от 28 кв. м. между точки А, В и С, съгласно заключението на вещото лице.

В касационната жалба се прави оплакване за недопустимост на решението поради произнасяне по недопустими искове. Съображенията са, че съдът се е произнесъл и в диспозитива по отменен вече план и по отрицателен установителен иск

Ответницата по касация оспорва жалбата, счита, че решението е правилно, защото наистина е допусната грешка при заснемането на имота през 1966г. и поради наличие на съсобственост сега, тя не може по друг начин да защити правата си.

Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за предмета на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №60339/21.09.2021 по дело №2334/2021 3
  Определение №60339/21.09.2021 по дело №2334/2021
  За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60171/20.12.2021 по дело №2334/2021
  За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари