Решение № 42 от 15.05.2017 г. по гр. д. № 60102/2016 г.

Анотация

Въпрос
За справедливия размер на обезщетението и отчитане на съпричиняването на вредите.
Отговор

Понятието "справедливост" по смисъла на чл. 52 ЗЗД не е абстрактно понятие. То е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението. Такива обективни обстоятелства при телесните увреждания могат да бъдат характерът на увреждането, начинът на извършването му, обстоятелствата, при които е извършено, допълнителното влошаване състоянието на здравето, причинените морални страдания, осакатявания, загрозявания и др. При причиняването на смърт от значение са и възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение за неимуществени вреди. От значение са и редица друго обстоятелства, които съдът е длъжен да обсъди и въз основа на оценката им да заключи какъв размер обезщетение по справедливост да присъди за неимуществени вреди. Обезщетението за вреди от непозволено увреждане се намалява, ако и самият пострадал е допринесъл за тяхното настъпване. В случая е от значение наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат, а не и на вина. Обезщетението за неимуществени вреди, след обсъждане на обстоятелствата на конкретния случай, се намалява съответно на приноса на пострадалия, с отчитане на размера на съпричиняването.


Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение в открито заседание на 27.03.2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ОЛГА КЕРЕЛСКА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря С. Толева, като разгледа докладваното от съдия Иванова т.д. №60102/2016 г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Касационен въпрос

ВКС разглежда касационните жалби на Е. В., малолетен, действащ чрез неговата майка и законен представител А. В., А. В., З. В. и А. В. срещу въззивното решение на Апелативен съд София /АС/ по гр.д. №116/2016 г., в частта, с която са отхвърлени предявените от касаторите срещу [фирма], [населено място] искове по чл. 226 КЗ /отм./ за обезщетяване на неимуществени вреди от смъртта на Д. В., настъпила на 26.02.13 г. при ПТП, причинено от застрахован при ответника по застраховка „гражданска отговорност” водач на автомобил. Обжалването е допуснато на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроси за справедливия размер на обезщетението и отчитане на съпричиняването на вредите, след констатация, че по тези въпроси въззивното решение противоречи на ППВС №4/68 г., ППВС №17/63 г., т.7, р.по т.д. №490/2012 г. на ВКС, второ т.о. и р. по т.д. №2998/2013 г. на ВКС, първо т.о.

В касационните жалби се прави оплакване за неправилност – необоснованост и незаконосъобразност, на въззивното решение, иска се отмяната му в отхвърлителната за исковете част и постановяване на ново решение, с което исковете да бъдат уважени в пълния размер от по 150 000 лв., за всеки ищец.

Ответникът по жалба [фирма] я оспорва като неоснователна.

Мотиви

ВКС, като ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №208/21.07.2020 по дело №4485/2019 3
    Определение №208/21.07.2020 по дело №4485/2019
    Предлага на Общото събрание на гражданката и търговската колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по въпроса: когато в исковата молба пострадалият от деликт, претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на определена сума, без да признава съпричиняване от своя страна, обвързан ли е съдът да приеме, че…

Цитирани норми и термини