Решение № 40 от 04.03.2014 г. по гр. д. № 5600/2013 г.

Анотация

Въпрос
Нищожен ли е договор за доброволна делба на наследствен имот, когато в него не е постигнато съгласие за конкретна сума за парично уравнение с оглед притежаваните от съделителите дялове в имота и когато размерът на дяловете изобщо не е посочен следва ли да се приеме, че е налице договор за дарение и валиден ли е този договор, ако не е сключен в предвидената в чл. 18 ЗЗД форма за действителност?
При сключване на договор за доброволна делба на наследствен недвижим имот следва ли всеки от съделителите съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗН да получи своя дял в натура или в пари и ако не е постигнато съгласие за конкретна сума за парично уравняване на притежаваните дялове в имота нищожен ли е такъв договор?
Отговор

Договор за доброволна делба не е нищожен, след като е постигнато съгласие за заплащане на парично уравнение и за начина на определянето му, дори в договора да не е посочена конкретната сума, която следва да бъде заплатена за уравняване на дяловете.

За да се приеме, че между съсобствениците е сключен договор за доброволна делба е необходимо при сключването на договора да е постигнато съгласие за начина, по който следва да се извърши уравняването на дяловете. Не е необходимо да са посочени точно сумите, които съсобствениците заплащат за постигане на уравнението. Сам по себе си фактът на постигане на съгласие за уравняване на дяловете, е достатъчен, за да се приеме, че договорът е действителен дори конкретният размер на уравнението да не е посочен.


Върховният касационен съд на Република България,Първо гражданско отделение,в съдебно заседание на шести февруари през две хиляди и четиринадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодора Нинова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 5600 от 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Т. П. М. от [населено място] срещу въззивното решение на Хасковския окръжен съд, постановено на 10.05.2013г. по гр.д.№154/2013г., с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлен предявеният от касатора, представляван от неговия настойник П. Т. К., против И. П. К., Н. П. К., С. М. Х. и С. Ф. Х. иск по чл. 26, ал. 2, предл. 3 ЗЗД за обявяване за нищожен на договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот от 15.06.2005г. поради липса на предписана от закона форма, както и предявеният от касатора чрез неговия настойник против С. М. Х. и С. Ф. Х. иск по чл. 108 ЗС за предаване владението на 6/2016 ид.части от имот с идентификатор 40909.124.242 по кадастралната карта и кадастрален регистър на [населено място], одобрени със заповед № РД-18-66/18.10.2006г. на ИД на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини