Решение № 37 от 20.02.2013 г. по гр. д. № 724/2012 г.

Анотация

Въпрос
Налице ли е съкращаване на щата като основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ в случаите, когато работникът или служителят е възстановен от съда на заеманата преди уволнението му длъжност, която не съществува в действащото към момента на възстановяването му щатно разписание; длъжен ли е работодателят-учебно заведение да включи щатна бройка за длъжността, на която е възстановен уволнен работник въз основа на влязло в сила съдебно решение? (по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК)
Длъжен ли е работодателят-учебно заведение да извърши подбор, ако в щата на училището не е налице друга длъжност, еднаква с тази, която се съкращава, както и длъжен ли е да извършва подбор между всички педагози, заемащи различни длъжности в училището? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Отговор

В правомощията на директора на училище е да определя самостоятелно числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно обезпечения бюджет на училището съобразно Закона за държавния бюджет на РБ. Възможността същият да извърши промени в разпределението на преподавателската работа на педагогическите кадри на училището, когато се налага възстановяването от съда на незаконно уволнен служител, е факултативна - доколкото приложимата система на делегирани бюджети в съответния учебен план позволява, а не задължителна.

При съкращаване на щатна бройка за определена длъжност, работодателят разполага с правото да извърши подбор по чл. 329 КТ между изпълняващия съкратената длъжност и работник или служител, чиято длъжност не се съкращава, за да остави на работа този, който има по-висока квалификация и работи по-добре. В този случай извършването на подбор е негово право, а не задължение.


Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети февруари, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
Л. БОГДАНОВА, С. ДИМИТРОВА

при участието на секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията С. Д. гр.д. № 724/2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от Професионална гимназия „Д. Х." [населено място], чрез процесуалния си представител адв. М. Л. от АК-В., против въззивно решение № 204 от 19.04.2012 г., постановено по в.гр.д. № 213 по описа за 2012 г. на Врачанския окръжен съд, ГО, с което като е потвърдено решение № 57/21.01.2012 г. по гр.д. № 4162/2011 г. на Врачанския районен съд, са уважени предявените от Г. Т. П.-Б. от [населено място] срещу касатора искове за защита срещу незаконно уволнение, с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1-3, като е признато за незаконно уволнението на Г. Т. П.-Б., извършено със заповед № 230/03.08.2011 г. на директора на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито О." [населено място], впоследствие преобразувана в Професионална гимназия „Д. Х." [населено място], с която е прекратено трудовото й правоотношение на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Светла Димитрова е родена на 26 септември 1956 г. в гр. Тетевен. Завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. В периода 1979 – 1980 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1980 г. до 1982 г. е младши съдия в Окръжен съд – Ловеч. От 1982 г. до 1985 г. е съдия в Районен съд – Тетевен, а в периода 1985 – 1992 г. работи като съдия в Софийския районен съд, след което от 1992 г. до 1998 г. правораздава в Софийския градски съд. В периода 1997 – 1998 г. е член на Висшия съдебен съвет. В Софийския апелативен съд работи в периода 1998 – 2006 г. От 2006 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2016 г. е председател на Трето гражданско отделение. В периода 2003 – 2007 г. е член на централните избирателни комисии за избори на народни представители, на президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, а в периода 2007 – 2009 г. с укази на президента на Република България е назначавана за председател на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за местни избори. На 20.02.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.