Решение № 35 от 24.02.2015 г. по гр. д. № 5675/2014 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

При предявен иск, или възражение по чл. 76 ЗС се конституира преобретателя като главна страна. По отношение на него задължително с отделен диспозитив следва да бъде обявена относителната недействителност на сделката, за да бъде обвързан от силата на пресъдено нещо на решението за допускане до делба. Постановяване на отделен диспозитив за обявяване на сделката за относително недействителна се налага и за формиране сила на пресъдено нещо в отношения между страните по нея и за реализиране на правата на преобретателя, ако имота се падне в дял на наследника-прехвърлител. В този случай ако имота се разпредели със съдебното решение по извършване на делбата в дял на прехвърлителя, преобретателя запазва правото на собственост върху него на основание нормата на чл. 76 ЗН и влезлите в сила решения за допускане и извършване на делбата. Когато възражението по чл. 76 ЗН е основателно по отношение на преобретателя по сделката, конституиран като главна страна, искът за делба следва да се отхвърли с диспозитива на решението дори да не е предявено като иск, за да се формира сила на пресъдено нещо по отношение и на преобретателя. Това би било отрицателна процесуална предпоставка за него, за да не може да предяви нов иск за делба като съсобственик по отношение на наследниците. Той ще реализира правата си по отношение на прехвърлителя-наследник – да запази собствеността върху имота, или да претендира права по отношение на прехвърлителя като съдебно отстранен въз основа на влезлите в сила решения по допускане и извършване на делбата между сънаследниците си, а не чрез нов иск за делба на съсобственост, който би бил недопустим.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите