Решение № 34 от 17.02.2014 г. по гр. д. № 2586/2013 г.

За разликата между встъпването и заместването в дълг, необходимостта от одобрение от кредитора и възможността на встъпилия или заместилия да се освободи от задължението.