Решение № 34 от 19.02.2013 г. по гр. д. № 642/2012 г.

Анотация

Въпрос
Относно размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди и прилагането на обществения критерии за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД във вр. с чл. 4 З.ОДОВ
Отговор

Държавата отговоря за вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, а обезщетението за неимуществени вреди се дължи при наличие на причинна връзка между незаконното обвинение за извършено престъпление и претърпените вреди и се определя глобално по справедливост. Съдът следва да съобрази броя на деянията, за които е постановена оправдателна присъда; тежестта на извършените деяния; причинната връзка между незаконността на всяко едно от обвиненията, за които дееца впоследствие е признат за невинен и причинете вреди - болки и страдания, преценени с оглед общия критерии за справедливост по чл. 52 ЗЗД.


Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в съдебно заседание на 13 февруари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Капка Юстиниянова

ЧЛЕНОВЕ:
Л. Богданова, С. Димитрова

при участието на секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията Капка Юстиниянова гр. д. № 642/2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 1322 от 26.11.2012г. по касационна жалба на Апелативна прокуратура [населено място] е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 160 от 21.03.2012г. по гр. дело № 61/2012 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 5923 от 10.11.2011 г. по гр. дело № 4957/2011 г. на Софийски градски съд в частта, с която Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на Г. Г. З. на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ сумата 50 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконно обвинение в извършване на престъпление, за което е бил оправдан.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по обуславящия изхода на делото материалноправно въпроса относно прилагане принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД, вр. чл. 4 ЗОДОВ. при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди произтичащи от непозволено увреждане при незаконно обвинение в извършване на престъпление, за което лицето е оправдано.

Мотиви

В Постановление № 4/23.12.1968г. на Пленума на ВС, т. 11 се приема, че при определяне размера на неимуществени вреди се вземат под внимание всички обстоятелства, които обуславят вредите, като в мотивите съдът следва да посочи конкретно тези обстоятелства и значението им за размера на неимуществените вреди. Така понятието „справедливост" по смисъла на чл. 52 ЗЗД, което не е абстрактно, придобива конкретно съдържание съобразено с релевантни за спорното право фактите и обстоятелствата.

Според т. 11 от Тълкувателно решение № 3/22.04.2005г. на ОСГК на ВКС, държавата отговоря за вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, а обезщетението за неимуществени вреди се дължи при наличие на причинна връзка между незаконното обвинение за извършено престъпление и претърпените вреди и се определя глобално по справедливост. Съдът следва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини