Решение № 32 от 20.02.2015 г. по гр. д. № 2699/2014 г.

Какви са основанията за искане на отказ или спиране на изпълнението на съдебни решения въз основа на Регламент/ЕО/ № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задълженията за издръжка?