Решение № 24 от 29.05.2013 г. по гр. д. № 445/2012 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустим ли е иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за имот, индивидуализиран по план за земеразделяне, който към датата на предявяване на иска се намира в урбанизирана територия с одобрена кадастрална карта, но без действащ подробен устройствен план при изходното положение, че кадастралната карта на имота не е попълнена?
Съществува ли задължение за ищеца да индивидуализира имота в исковата молба с актуалното регулационно състояние, при положение, че територията, в която се намира е без действащ устройствен план?
В каква зависимост е вида на собственическата защита по чл. 53, ал. 2 ЗКИР или чл. 124, ал. 1 ГПК от етапа, в който се намира изработването на устройствен план за територия с действаща кадастрална карта?
Допустим ли е иск за собственост на недвижим имот или идеална част от него, който не е нанесен в кадастралната карта, но е индивидуализиран с план за земеразделяне, преди да е проведен успешно иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР за попълване на кадастралната основа и преди да е проведена административната процедура по чл. 53, ал. 3 ЗКИР?
Допустим ли е иск за собственост на сграда, нанесена в кадастъра като самостоятелен обект на правото на собственост, ако поземления имот, върху който е изградена не е нанесен в кадастралната карта?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите