Решение № 19 от 26.03.2014 г. по гр. д. № 1197/2011 г.

За възраженията, които ответниците, в качеството на наследници на ползвател по смисъла на пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ, могат да противопоставят на лица, ползващи се от решение на поземлената комисия за възстановяване на имота.