Решение № 18 от 10.05.2014 г. по гр. д. № 616/2010 г.

Когато с решение на ЕСПЧ Държавата е осъдена да възстанови собствеността на бившите собственици в определен срок или да им заплати обезщетение, кой има право да избира по кой от двата посочени в решението на ЕСПЧ начина да бъде изпълнено това решение?
Когато Държавата е заплатила предвиденото в решението на ЕСПЧ обезщетение на бившите собственици, запазва ли тя правото си на собственост върху имотите, за които е изплатила обезщетението?