Решение № 18 от 22.06.2012 г. по гр. д. № 338/2011 г.

Анотация

Въпрос
Дали подлежи на реституция по ЗСПЗЗ придаваема част от имот, за която регулацията е приложена?
Отговор

Придадената по регулация част вече не принадлежи към имота на ищеца, а е част от парцела на ответника, като тази промяна в собствеността следва да се съобрази и при възстановяване на имота по реда на ЗСПЗЗ, като спорната част се изключи от възстановяването. Възстановяването не може да се извърши, тъй като ЗСПЗЗ не предвижда възможност за преодоляване на вещноправните последици от отчуждителното действие на приложен дворищнорегулационен план.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и дванадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА, ДИЯНА ЦЕНЕВА

и при участието на секретаря Даниела Цветкова изслуша докладваното от съдията Д. В. гр. дело № 338/2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Касационен въпрос

С определение № 901 от 5.10. 2011 г. е допуснато касационно обжалване на решението от 4.06.2010 г. по гр.д.№ 2433/2008г. на Софийски градски съд по правния въпрос дали подлежи на реституция по ЗСПЗЗ придаваема част от имот, за която регулацията е приложена.

Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради наличието на противоречива съдебна практика по въпроса.

История на спора

С обжалваното решение ответникът Д. А. Я. е осъден да предаде на Р. Б. С. и П. С. Г. владението на площ от 105 кв.м., включена в дворно място, представляващо УПИ V-587 в кв.41 по плана на [населено място],[жк], III част. По делото е установено, че на ищците като наследници на бившия собственик С. Г. А. с решение на поземлената комисия е възстановен имот с площ 528 кв.м., представляващ по стар кадастър от 1950 г. имот пл.№ 2957б, от който част от 107 кв.м. попадат в съседния имот, представляващ УПИ V- 587. Този имот е бил закупен от ответниците от ТКЗС през 1963 г. Тъй като според съда ответниците не са успели да докажат, че сградата в имота е законно построена, спорната част от 105 кв.м. е присъдена на ищците на основание чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ.

Установено е по делото, че ответниците са закупили имота при действието на регулационния план от 1958 г., според който придобитият имот представлява парцел V-2955,2956, с придаваема по регулация част от съседния имот пл.№ 2957 от 69 кв.м./ а според техническата експертиза 105 кв.м./, която ответникът е заплатил, видно от квитанция № 57/ 67г., приложена на л. 81 от делото.

При тези данни е прието, че правният въпрос по делото, по който следва да се допусне касационно обжалване е за това, може ли да се възстанови по реда на ЗСПЗЗ такава част от имот, която е била придаваема по регулация и регулацията по отношение на нея е приложена.

С обжалваното решение е прието, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини