Решение № 17 от 20.02.2014 г. по гр. д. № 2517/2013 г.

Длъжен ли е работодателят да промени възприетата от него организация на труда, за да осигури на трудоустроен работник условия на труд съгласно предписанията на ТЕЛК?