Решение № 12 от 19.02.2014 г. по гр. д. № 1840/2013 г.

Анотация

Въпрос
За приложимостта на презумпцията по чл. 69 ЗС в хипотеза, при която фактическата власт е придобита на правно основание /сключен договор за заем за послужване по чл. 243 ЗЗД/ и липса на уведомяване на собственика на промяна на намерението на държателя и трансформирането му в недобросъвестно владение.
Отговор

В хипотеза, при която фактическата власт върху недвижим имот е придобита на правно основание /сключен договор за заем за послужване по чл. 243 ЗЗД/ и липсва уведомяване на собственика за промяна на намерението на държателя и трансформирането му в недобросъвестно владение, презумпцията по чл. 69 ЗС не намира приложение.

Презумпцията по чл. 69 ЗС намира приложение само когато по естеството си фактическата власт върху имота представлява владение още от момента на установяването си.


Върховният касационен съд на Република България,Първо гражданско отделение,в съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и четиринадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодора Нинова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова и в присъствието на прокурора, като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 1840 от 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. П. Л., конституиран по реда на чл. 227 ГПК на мястото на първоначалния ответник по предявения иск М. А. Н., срещу въззивното решение на Апелативен съд-В., постановено на 02.11.2012г. по гр.д.№160/2012г.

Касационен въпрос

С определение №213/23.04.2013г.,постановено по настоящето дело, касационното обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за приложимостта на презумпцията по чл. 69 ЗС в хипотеза, при която фактическата власт е придобита на правно основание /сключен договор за заем за послужване по чл. 243 ЗЗД/ и липса на уведомяване на собственика на промяна на намерението на държателя и трансформирането му в недобросъвестно владение.

Мотиви

Касаторът поддържа,че обжалваното решение е неправилно поради неправилно приложение на материалния закон, допуснато нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост по причина, че въззивният съд не е изследвал фактическата обстановка по делото,а само е маркирал,че тя е действително установена от първоинстанционния съд; че неправилно е приел, че Д. Т. е започнал да владее имота с намерение за своене от 1999г. като неправилно е приложил презумпцията на чл. 69 ЗС и не е взел предвид доводите за липса на каквито и да е доказателства за манифестиране на това намерение пред М. Н.; че е възприел превратно доводите за забрана за придобиване по давност само на реални части от жилище във връзка с изискването на чл. 202 ЗУТ; не е обсъдил становището,че в тежест на ищеца е да докаже,че за периода, през който твърди, че е упражнявал фактическата власт това владение е било противопоставимо единствено на М. Н.; че погрешно е приел, че е приложима презумпцията на чл. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №60460/30.12.2021 по дело №2932/2021 5
    Определение №60460/30.12.2021 по дело №2932/2021
    За проверка на извода на въззивния съд, че единият съсобственик може да придобие по давност идеалната част на другия съсобственик, без да демонстрира промяна в намерението, с което я държи, както и поради необходимостта да се изложат съображения по въпроса в кои случаи е възможно да се придобие по давност…
  • Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020 6
    Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020
    Необходимо ли е при въведено възражение за придобивна давност да се установява начинът и моментът на завладяване на имота с оглед изискването същото да е явно и спокойно, както и с оглед предвидената в чл. 79 ЗС продължителност на владението и обстоятелството в полза на кое лице е започнала да…

Цитирани норми и термини