Решение № 4 от 25.04.2014 г. по гр. д. № 4974/2013 г.

Дали при произнасяне по иск с правно основание чл. 108 ЗС съдът следва да осъди съсобственик на недвижим имот да предаде владението върху реална част от него на друг съсобственик, след като не е извършено разпределение на ползването?