Решение № 4 от 27.01.2014 г. по гр. д. № 4608/2013 г.

За задължението на съда да разгледа законността на прекратяването на трудовото правоотношение дори тогава, когато в заповедта цифровото посочване на основанието е посочено неточно, но основанието се извежда от мотивите на същата заповед.
Следва ли да се счита за законосъобразна заповед за прекратяване на трудово правоотношение тогава, когато преди да заведе делото, работникът е бил наясно с причините за уволнението, въпреки неточното цифрово посочване на основанието за това?