Решение № 3 от 29.01.2014 г. по гр. д. № 2477/2013 г.

Може ли да се твърди причиняване на вреди от незаконно обвинение при наличие на предходни осъждания за извършени престъпления от общ характер, както и при други висящи наказателни производства?